Hindsholms oversete seværdigheder

Arrangementet var en rundtur i Kertemindeegnens kulturhistoriske kvaliteter, der bød på et besøg på en restaureret, fredet gård, landsbyvandring hvor emnet er lokal byggeskik og de gamle byggematerialers renæssance – med fokus på holdbarhed og miljøhensyn. Der blev fortalt om samspillet mellem bygningerne og natur- og kulturlandskaber. Frokosten foregik i en nyindrettede bindingsværksgård på Fynshoved, for at vise anvendelsesmulighederne i et gammelt hus.

Formålet med arrangementet var at skabe opmærksomhed omkring egnens kulturmiljø hos de lokale beboere – og ligeledes få “natur- og fuglefolket” til at blive opmærksomme på bygningsarven og århundreders landbrugshistories indvirkning på landskabet. Og ligeledes “bevaringsfolkets” forståelse af de naturgivne forholds betydning for bygningskulturen.

Fakta

Idéen bag arrangementet er at pege på de mange seværdigheder, der findes på Hindsholm, og at gøre opmærksom på de mange sammenhænge, der er mellem naturen, kulturlandskabet, den lokale bygningskultur og lokalhistorien. Herunder også, hvordan vi med omtanke kan forsøge at sikre, at også kommende generationer kan få muligheden for at opleve disse kvaliteter.
Samarbejdspartnere: Foreningen Straatag i samarbejde med Stubberup Lokalarkiv og Danmarks Naturfredningsforening, Kerteminde
Fotograf: Steffen Stamp

 

Flere arrangementer

Varde på film

Varde på film

Fra gammel landsbyskole til bæredygtig højskole

Fra gammel landsbyskole til bæredygtig højskole

Bæredygtig byudvikling i økolandsbyen Hallingelille

Bæredygtig byudvikling i økolandsbyen Hallingelille