Tjekliste til ansøgning

Samlingskraft støtter arrangementer, som vil formidle værdien af at bruge og bevare de særlige steder, der omgiver dem

Aktivt og inspirerende

Arrangementerne skal invitere deltagerne til at være aktive medspillere og kan for eksempel tage udgangspunkt i et konkret sted som et hus, en have eller park, en gade, en bydel, landsby eller by og stedets betydning for lokale fællesskaber og den grønne omstilling.

Aktiviteterne må gerne være nytænkende i forhold til traditionelle byvandringer, foredrag og lignende. Nytænkende aktiviteter og aktive programmer prioriteres forud for de faste formater. Få inspiration fra tidligere ansøgeres arrangementer her.

TIP: Overvej, hvor langt jeres arrangement skal være. Et arrangement på omkring 2-3 timer kan ofte være nok. Det er mindre forpligtende for gæsterne end et heldagsarrangement.

Søg om op til 25.000 kr. til et arrangement
Støtten gives til selvstændige arrangementer, der giver bygnings- eller landskabskulturen en aktiv rolle. Aktiviteterne skal formidle Samlingskrafts formål: bygnings- eller landskabskultur, bæredygtighed og nye fællesskaber.

Samlingskraft støtter arrangementer, der:

 • aktivt formidler den lokale bygnings- eller landskabskultur og de mange bæredygtige muligheder der er i den.
 • åbner de lokales øjne for lokalområdets kvaliteter og nye fællesskaber omkring dem.
 • planlægger aktive programmer, der gerne har flere varierede indslag, hvor gæsterne inddrages og får lov at være med eller inviteres til at tage aktiv stilling.

TIP: Overvej, om I kan tilføje andre indslag i jeres program end oplæg, hvor gæsterne går, står eller sidder passivt og lytter.

Se de to film, hvor oplevelsesproducent Tim Jensen deler ud af sine råd til, hvordan I planlægger og udfører et arrangementet.

Sådan forbereder I et arrangement

Når I skal i gang med at brainstorme på det arrangement, I vil holde, er der flere ting at holde styr på. Vi hjælper jer her til at få styr på de vigtigste processer. Så tænk over et godt koncept, der skaber aktivitet i jeres område. 

I film 1 giver Tim råd til, hvordan I bedst planlægger processen for forberedelsen – også de små detaljer, man nemt kan glemme at tænke over.

Film 1 indeholder:

Koncept og planlægning:

 • Skab et overblik over, hvad det er I skal have planlagt
 • Lav en drejebog, så alle har overblik over de forskellige opgaver
 • Gør jer overvejelser om tidspunktet for jeres arrangement
 • Tænk over, at arrangementet for gæsterne starter fra gaden
 • Skab et dynamisk aktivitetsprogram med flere korte elementer
 • Hav én, der tager stille og rolig, men skarp styring på planlægningen og afholdelsen.

Skab stemning og tal til sanserne:

 • Skab en ramme, folk husker
 • Arbejd med sanserne med dufte, lys og musik
 • Vær generøs over for gæsterne og byd dem på forfriskninger

Kommuniker jeres arrangement:

 • Overvej jeres målgruppe
 • Tænk over, hvilke kanaler I skal bruge til at nå jeres gæster
 • Fordel opgaverne og find ud af, hvem, der er god til hvad

Sådan udfører I et arrangement

Se film 2 og få inspiration til, hvordan I omsætter arbejdet fra forberedelserne til praksis, når I holder arrangementet.

Film 2 indeholder:

Skab en god stemning:

 • Tænk over at iscenesætte rammer, hvor gæsterne har lyst til at være
 • være generøs og sørg for lidt gratis at spise og drikke
 • gør noget særligt ud af indgang og velkomst helt fra gaden

Inddrag de lokale aktører:

 • Inviter andre lokale foreninger eller håndværkere til at være en del af dagen

God markedsføring giver succes:

 • Sørg for i god tid at lave et godt annonceringsmateriale
 • hold programpunkterne korte
 • skab dynamik, så gæsterne er spændte på, hvad der kommer til at ske

Sørg for, at der er én, der har overblik over programmet hele dagen; husk at runde arrangementet godt af ved at invitere til kommende arrangementer

Landskabskultur

Når vi i Samlingskraft snakker om landskabskultur, mener vi kulturlandskaber. Det er altså ikke de uberørte naturlandskaber, som kun er påvirket af naturkræfter, der er fokus på her. Kulturlandskaber er dem, hvor det på en eller anden måde er formet eller skab af menneskehænder.

Det er steder, hvor man kan aflæse, at mennesker har sat sit aftryk. Det kan for eksempel være diger, en allé, matrikelgrænser eller udstykninger, parker eller pladser, i landbrugskulturen kan det være marker, engdrag eller læhegn.

Bygningskultur

Bygningskultur handler om mere end blot fysiske strukturer. Det involverer også de ideer, værdier og sociale dynamikker, der påvirker, hvordan bygninger skabes, bruges og bevares. Bygningskultur afspejler samfundets historie, kulturelle identitet, traditioner og teknologiske fremskridt. Bygningskultur kan omfatte alt fra gamle monumenter og historiske bygninger til moderne arkitektur og bymæssig udvikling.

Bygningskultur handler om at bevare og forstå fortiden, samtidig med at man tilpasser sig nutidens behov og fremtidige udfordringer. Bygningskultur kan bidrage til at skabe en følelse af kontinuitet, tilhørsforhold og identitet i et samfund samt i at formidle historier og værdier til kommende generationer.

Kort sagt dækker bygningskultur over bygningers udformning, konstruktion, fortsat brug og bevaring. Derudover rummer bygningskultur historie, kultur, æstetik og bæredygtighed, der er med til at skabe meningsfulde og varige bygningsmiljøer.

Indtænk bæredygtighed

Inviter gæsterne til en dag med aktiviteter, der viser, hvordan man indarbejder bæredygtige løsninger i byggeriet, i renoveringen af en bygning eller et landskab.

I kan også lave en række aktivitetsindslag, hvor I fortæller gæsterne om brugen af traditionelle materialer og håndværkstraditioner, hvor deltagerne både får nyttig information og prøver teknikker af.

Brug lokale håndværkere aktivt som eksperter, hvis de arbejder med gamle huse og traditionelle materialer. 

Inviter til en arbejdsdag, diskussion eller fremtidssikring

Har I fx et fælles byggeprojekt, er det oplagt at invitere gæsterne til selv at deltage aktivt med egne hænder. Formidling kan ske ved at inddrage arrangementets besøgende i at få fingrene ned i materien – lad dem hjælpe med at male vinduer, deltage i blanding af kalkmørtel, banke genbrugte mursten rene. Vær med til, at flere får øjnene op for upcycling eller fordelene med naturlige og åndbare materialer.

Eller fortæl, hvordan træ i byggeriet er et bæredygtigt naturmateriale, der binder CO2 og kan produceres lokalt. I arrangementer med byggeprojekter som omdrejningspunkt kan I tage en diskussion med publikum, henover byggearbejdet, om fordele og ulemper ved brugen af miljøvenlige eller traditionelle materialer.

Hvis I vil undersøge muligheder for fremtidssikringen af jeres lokalsamfund, så inviter initiativtagere fra andre lokalsamfund, der har projekter i gang om klimavenlig opvarmning i historiske bygninger eller fælles energiløsninger i historiske miljøer e.l., ud og lær af hinanden. Få inspiration fra tidligere ansøgeres arrangementer her.

Spred budskabet

Vil I gerne sprede budskabet om jeres arrangement, men er I i tvivl om, hvor I skal starte?

Så læs vores guide her. Når I planlægger jeres arrangement, kan det være en god ide at tænke over, hvordan I kommunikerer, så lokalbefolkningen hører om jeres arrangement og meget gerne også beslutter sig for at dukke op.

Kommunikationen kan ske ved at skrive om arrangementet på jeres egne sociale medier, hænge plakater op i den lokale brugs eller på biblioteket, sende invitationer ud, med artikler i lokalavisen og meget andet. I ved nok selv, hvad der virker bedst for netop jer.

Guiden skal derfor ses som en række ideer til, hvordan I får jeres budskab ud over rampen. Brug, hvad der giver mening for jer.

Læs guiden til nem og effektiv kommunikation her og få gode råd til:

 1. Valg af dato og invitationskalender
 2. Pressemeddelelser
 3. Hvordan I skiller jer ud i journalisters indbakke
 4. Brug af sociale medier