Søg støtte


Næste ansøgningsrunde åbner 10. oktober 2024.
Ansøgningsfristen er 19. februar 2025.
Ansøgere kan forvente at få svar i anden halvdel af marts 2025. 

Formålet med Samlingskraft

Samlingskraft støtter engagerede mennesker, som brænder for at formidle historier om bygnings- og landskabskulturen i deres nabolag.

I uddelingen af puljen lægger vi vægt på, at der skabes netværk mellem eksisterende bygningskultursinteresserede og nye målgrupper.

Arrangementerne skal bygge på tre grundsten, som tilsammen skal rejse sig som lokal Samlingskraft. De tre grundsten er:

 • bygnings- eller landskabskultur
 • nye fællesskaber i lokalområdet
 • bæredygtige løsninger ved brug og bevaring

Næste ansøgningsrunde åbner 10. oktober 2024. Ansøgningsfristen er 19. februar 2025.
Få inspiration fra tidligere ansøgeres arrangementer her.

 

Besøg på bindingsværksgård samlingskraft

Søg støtte til et arrangement

Støtten gives til dem, der vil holde et arrangement, der formidler værdien af at bruge og bevare de særlige steder, der omgiver dem.

I behøver ikke være eksperter inden for bygningskultur.

Arrangementerne skal:

 • tage udgangspunkt i et konkret sted fx et hus, en have eller park, en gade, en bydel, et kvarter, landsby eller by og stedets betydning for lokale fællesskaber og den grønne omstilling.
 • formidle den lokale bygningskultur, så flere lærer stederne at kende og forhåbentlig vil værdsætte dem som en del af deres hverdag.
 • invitere gæsterne til at være aktive medspillere og byde på noget mere end fx traditionelle byvandringer, foredrag og lignende. Nytænkende aktiviteter prioriteres forud for de faste formater.

Se de oplysninger bede om i ansøgningsskemaet (åbner som pdf)

 

 

Hvem kan søge?

Alle kan søge støtte til gennemførelse af et arrangement.

I skal opfylde følgende krav:

 • I skal være mindst to partnere, der er fælles om arrangementet.
 • I er en lokal forening eller gruppe
 • I arbejder frivilligt.
 • Arrangementet skal være gratis og åbent for alle.

I kan ikke søge støtte til:

 • Arrangementer, der allerede er igangsat eller gennemført ved ansøgningsfrist.
 • Arrangementer, der er drevet af lønnede medarbejdere.
 • Faste formater, som prisuddelinger, festivaller og andre events, der er tilbagevendende.

Hvem kan være jeres partner?

Arrangementer afholdes i samarbejde mellem mindst to aktører fra forskellige organisationer, foreninger og grupper af frivillige. 

Det betyder, at I, som ansøger, skal finde en partner. Jeres projektgruppe skal altså bestå af: én projektejer (fx den lokale bygningskulturforening) og mindst én anden lokal aktør, (fx en ungdomsklub, den lokale handelsstandsforening, grundejerforening, en børne- eller ungdomsforening eller en aktiv lokal facebookgruppe).

Det er derfor en god ide at finde en partner, der brænder lige så meget for jeres lokalområde, som I gør.

Inden I indsender ansøgningen, så kig den igennem og tjek, at I har gjort jer overvejelser om alle de emner, I skal svare på.

Den endelige godkendelse om tildeling af støtte vil ske på baggrund af en arbejdsgruppes indstilling. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for By og Land Danmark og Realdania.

Når I er klar til at udfylde ansøgningsskemaet, så beskriv for os, hvordan jeres arrangement lever op til kravene.

Samlingskraft er lukket for ansøgninger. 
Tidligere ansøgere kan forvente at få svar i slutningen af juni 2024.
Udbetalinger forventes klar fra midten
af august 2024.

 

Lav et realistisk budget

Et balanceret og overvejet budget giver de bedste forudsætninger for at komme i betragtning til bevillingen. Vær opmærksom på:

 • at jeres ansøgte beløb holder sig inden for grænsen af 25.000 kr.
 • at der ikke er store enkeltposter, der svarer til over 50% af det ansøgte beløb – støtten går først og fremmest til arrangementet og indkøb til dets aktiviteter.
 • at honorarer ikke kan gives til jer selv eller jeres samarbejdspartnere.
 • at honorarer ikke overstiger 5000 kr. med mindre, der redegøres godt for det.
 • at få al forplejning ind i budgettet – det sender et signal til gæsterne om, at man sætter pris på dem.
 • at der ikke gives støtte til anlægsprojekter eller indkøb af udstyr (borde/bænkesæt og lignende).
 • hent skabelonen til regnskabsaflæggelse her.