Bliv Kulturarvsdetektiv – Workshop i Jordvejsspotting

Jordvejsspotting er at genopdage og synliggøre markvejene i landskabet via mobile apps. Gennem en workshop uddanner vi deltagerne til Kulturarvsdetektiver og Jordvejsspottere. Første del foregår i Det Grønne Forsamlingshus med forplejning, oplæg om markveje og hvordan vi finder dem. I anden del gennemfører vi en praktisk jordvejsspotting ved at geolokalisere os og vandre på en tilstødende kommunal markvej.

Jordvejene og læbælter over marker en gammel del af bondekulturlandskabet. De er vigtige for landbrug og natur. Jordveje blev anlagt for tilgængelighed, men også for at skabe læ, mindske fordampning, give levesteder og korridorer for bestøvere og nyttedyr. På den måde har de tjent såvel landbrug som natur. Mange jordveje ligger på kommunal jord, men forsvinder når marker lægges sammen. Jordvejsspotting er at genopdage og synliggøre jordvejene i landskabet og via mobile apps.

Se hele programmet her. 

Fakta

Helt unikt for Sønderjylland er mange markveje ejet af kommunerne. Det er et levn fra tiden før Genforeningen i 1920, da området op til Kongeåen var preussisk. Det omfatter de nuværende kommuner Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Esbjerg, Vejen, Haderslev og Kolding. Desværre kender og bruger mange borgere ikke de kommunale markveje. Derfor ender mange af dem med at blive afhændet og omdannet til landbrugsjord. Markvejene og læhegnenes kulturhistorie og funktion for biodiversitet og naturoplevelser forsvinder. Derfor vil vi med denne workshop skabe kendskab til de kommunalt ejede markveje og uddanne borgere til at finde, bruge og bevare dem som den kulturarv og det aktiv for biodiversiteten, de er. Det gør vi gennem Jordvejsspotting
Samarbejdspartnere: Grønne Nabofællesskaber, Markvejsgruppen under Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig, Trægruppen i Haderslev Kommune og Haderslev Grønne Nabofællesskaber
Fotograf: Claus Bjørn Larsen

Flere arrangementer

De Usynlige Huse – En fælles historie

De Usynlige Huse – En fælles historie

Møllebevaringsdag gennem frivillighed

Møllebevaringsdag gennem frivillighed

Indvielse af skulpturprojekt på havnepromenaden i Næstved

Indvielse af skulpturprojekt på havnepromenaden i Næstved