De Usynlige Huse – En fælles historie

Gennem fortællinger, performance, musik og udstilling vil Institut for Folkeligt Teater i samarbejde med Egnsmindesamlingen Jerslev, og Åsen Teater i en vandring/performance fortælle historien om de huse, der over årene er revet ned, deres arkitektur og de mennesker, som fandt deres virke her. Målgruppen er især lokale og andre interesserede. Historien må fortælles, før den forsvinder.

DE USYNLIGE HUSE er historien om alle de huse og gårde, der forsvinder på landet i disse år. Når husene er væk, er der bare en firkant græsplæne, en stump mark. Kulturveje med ejendomme, der før var levende organismer i landskabet med skel, deleordninger omkring maskiner, spande med mælk og snak om flyvehavre ved hegnet, omdannes til anonyme befordrings korridorer. Ingen kan snart mere forestille sig, at der har boet mennesker. Men med arrangementet vil Åsen Teater, at det skal være anderledes!

Se hele programmet her.

Fakta

Når bygninger rives ned forsvinder kulturen og det levende liv. Vi vil genskabe steder, mennesker, kultur og arkitektur i fortælling, musik og billeder. Herunder den bygningskultur, som de nedrevne bygninger repræsenterer. Vi vil f.eks. fortælle om andelsbevægelsens storhed i mejeriets mursten, ligeledes i de forsvundne gårde og husmandssteder.
Samarbejdspartnere: Institut for Folkeligt Teater, Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn og Aasen Teater
Fotograf: Kurt Bering

Flere arrangementer

Bliv Kulturarvsdetektiv – Workshop i Jordvejsspotting

Bliv Kulturarvsdetektiv – Workshop i Jordvejsspotting

”Bondebyggeri” med lokale materialer – workshops med tømmer, ubrænte lersten og kalkning

”Bondebyggeri” med lokale materialer – workshops med tømmer, ubrænte lersten og kalkning

Nyt liv i det Grønne Tehus, Præstø

Nyt liv i det Grønne Tehus, Præstø