”Bondebyggeri” med lokale materialer – workshops med tømmer, ubrænte lersten og kalkning

Ved arrangementet vil deltagerene høre om byggeskik på landet i 1885, dengang gården Handar blev opført i 1885. På korte små workshops er der mulighed for at se og selv afprøve teknikkerne som kassebyggeri, fabrikation af ubrændte lersten, opmuring med kalkmørtel og lersten. Vi trækker en tråd fra de traditionelle gamle byggematerialer og forbinder dem med nutidens biogene byggematerialer., og den byggeskik, der benyttes i samtiden lige nu, men fortidens erfaring. Samt en fascinerende demonstration af håndværket øksehugning, hvor man oplever stammer fra skoven bliver tilhugget til bygningstømmer. Gæsterne bliver inspireret og informeret om hvilke bæredygtige alternativer, der findes når det kommer til materialer, når de skal bygge nyt eller

Arrangementet ønsker at formidle bygningskultur på landet i omkring 1900-tallet. Der blev bygget rigtig meget i den periode i takt med industrialiseringen. På landet hvor midlerne var små måtte man ty til de byggematerialer, men havde inden for rækkevidde. Sten fra marken, kalkpuds, træ fra skoven og ler. Der er fokus på det, vi kalder ”bondebyggeri”, og gården rummer gode eksempler på datidens teknikker. Dagen tager afsæt fra datidens byggeskik, og formidler nutidens mulighed for bæredygtighed i byggeri. Med oplæg om biogene materialer, og fremvisning af hvad der findes på markedet i Danmark.

Fakta

Arrangementet skal åbne øjnende for at lokalområdet traditionelt set har forsyne sine beboere med alt hvad man har brug for: -Byggematerialerne som vi benytter på vores workshops er ler fra grusgraven, savsmuld fra savværket, halm, kalk, træ fra skoven osv. Vi håber at skabe en forbindelse mellem menneskerne og de materialer vi arbejder med. -Mad og drikke. Vi serverer mad som er i sæson - økologisk og lokalt dyrket på et regenerativt jordbrug, drikkevarerne vil vi købe hos et lokalt gårdbryggeri. Aktiviteterne er korte og informative, det er for ALLE. Men har en faglig tyngde så en garvet håndværker også får noget med hjem. Men familier med børn, vil også få en spændende oplevelse og sikker tage nye indsigter om byggeri med hjem, både fra historien, nutidens og måske fremtidens byggeri.
Samarbejdspartnere: Træfagsmestre for Kvalitet og Bæredygtighed og Højskolen på Handar
Fotograf: Claus Bjørn Larsen

Flere arrangementer

Bliv Kulturarvsdetektiv – Workshop i Jordvejsspotting

Bliv Kulturarvsdetektiv – Workshop i Jordvejsspotting

Bæredygtig byudvikling i økolandsbyen Hallingelille

Bæredygtig byudvikling i økolandsbyen Hallingelille

Fra gammel landsbyskole til bæredygtig højskole

Fra gammel landsbyskole til bæredygtig højskole